Image and video hosting by TinyPic

You are not logged in. Would you like to login or register?8/01/2017 2:30 am  #1


Ignore this 2.0

Snøen lyser hvit på fjellet i kveld
Ikke et fotavtrykk som skal ses.
Et rike av isolasjon,
Og det ser ut til at jeg er dronningen
Vinden hyler som denne hvirvlende storm inni
Kunne ikke holde det i;
Himmelen vet at jeg har prøvd
Ikke la dem inn,
Ikke la dem se
Vær den gode jenta du alltid må være
Skjul, ikke føler,
Ikke la dem få vite det
Vel nå vet de
La det gå la det gå
Kan ikke holde den tilbake lenger
La det gå la det gå
Vend vekk og slam døren
Det bryr meg ikke
Hva de skal si
La stormen rase på.
Kulden har aldri plaget meg uansett
Det er morsomt hvordan noen avstand
Gjør alt virke lite
Og frykten som en gang styrte meg
Kan ikke komme til meg i det hele tatt
Det er på tide å se hva jeg kan gjøre
For å teste grensene og bryte gjennom
Ingen rett, ikke galt, ingen regler for meg,
Jeg er fri!
La det gå la det gå
Jeg er en med vinden og himmelen
La det gå la det gå
Du vil aldri se meg gråte
Her står jeg
Og her skal jeg bli
La stormen rase på
Makten min svømmer gjennom luften i bakken
Min sjel spiraler i frosne fraktaler rundt
Og en tanke krystalliserer som en isete blast
Jeg går aldri tilbake, fortiden er i fortiden
La det gå la det gå
Og jeg vil stige som gryningen
La det gå la det gå
Den perfekte jenta er borte
Her står jeg
I lys av dagen
La stormen rase på
Kulden har aldri plaget meg uansett!

 

8/01/2017 2:58 am  #2


Re: Ignore this 2.0

WHY HAVE I STAYED UP ALL NIGHT?! THE ONLY PRODUCTIVE THING I HAVE DONE IS STUDY MY NORWEGIAN.

     Thread Starter
 

10/05/2017 11:42 am  #3


Re: Ignore this 2.0

Name:

Nickname:

Gender:

DOB:

Age:

Appearance:

Clothing:

Height:

Piercings:

Tattoos:

Scars/Marks/Deformities:

Nationality:

Birthplace:

Languages:

Religion/Beliefs:

Strengths:

Weaknesses:

Fears:

Talents:

Other:

     Thread Starter
 

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum